ÅBEN
HVER SØNDAG
13-16

Der er plads til alle på Vonsild Skole

Vonsild Skole er en folkeskole med et stærkt værdisæt med nøgleord som inklusion, trivsel, sundhed og bevægelse. Her anerkendes elevernes forskellighed og de gode relationer vægtes højt. Skolen skaber rammerne om alsidige lærings-miljøer både ude og inde, og er omgivet af smuk natur med få kilometer til by og strand.

Et attraktivt skolevalg

Vonsild Skole er et vigtigt aktiv for lokalområdet, og den lokale opbakning og tilknytning er stærk. Forældreopbakningen er stor, og faktisk vælger hele 99,5% af børnene i Vonsild Skoles skoledistrikt at takke ja til deres plads. Ud over den almene skole huser Vonsild Skole også Kolding Kommunes Specialcenter, hvor der går 100 elever med særlige behov.

”Jeg plejer at kalde os kommunens førende skole. Vi har et godt ry som lokal skole, blandt andet på grund af vores høje faglige niveau og vores dygtige personale. Både elever og medarbejdere er glade for at være her, og vi har derfor ikke ret meget udskiftning,” fortæller skoleleder Peter Nordby. Det er med til at skabe en tryg hverdag, hvor der er plads til både faglig og personlig udvikling.

Fremtidens skole

Udvikling er en stor prioritet for skolen, hvor der løbende investeres i nye projekter, der styrker rammerne omkring børnenes læring. Skolen har blandt andet haft fokus på at skabe mulighed for at gennemføre undervisning udendørs og på at skabe små læringsmiljøer som f.eks. læsekroge. Da skolen udvidede med nye bygninger i 2020, var målet bl.a. at skabe visionære læringsmiljøer, der var gearede til fremtiden. I det nye byggeri er derfor indtænkt nye, kreative miljøer til it-udvikling, et innovationsværksted og et nyt, pædagogisk læringscenter.
Fremtidens skole tager højde for den teknologiske udvikling og de nye krav, der stilles til elevernes kompetencer: ”Læsning, skrivning og regning er klassiske dyder, man skal kunne, men vi er i et samfund, der har ændret sig. Da jeg var elev, lærte jeg den store tabel forfra og bagfra. Det er der ikke nogen grund til i dag, for det klarer en computer meget hurtigere. I dag skal eleverne i højere grad lære at forholde sig til komplekse opgaver, og hvordan de kan anvende deres grundlæggende viden til at løse dem,” fortæller Peter Nordby.

At gøre forskel styrker den enkelte

Den vigtigste opgave for enhver skole er at give alle elever en tryg skolegang og skabe de bedste forudsætninger for læring og udvikling. På Vonsild Skole, som også er en DGI-skole, betyder det blandt andet, at al personale er uddannet i at skabe alsidige læringsmiljøer ved at bruge bevægelse i undervisningen. At bruge kroppen aktivt hjælper både med at øge indlæringsevnen og med at reducere stress og kropslig uro. Børn er forskellige, og der skal være plads til, at de kan lære og udvikle sig på en måde, der passer til dem. Peter Nordby forklarer det således: ”Vonsild Skole er et trygt sted, hvor man som elev bliver udfordret på et niveau, der passer til den enkelte. Nogle er gode til noget, andre er gode til noget andet, og derfor gør vi altså gerne forskel på eleverne, så vi støtter dem, der hvor de er. Og så motiverer vi eleverne til at være nysgerrige. Vi tror på, at læring kommer ved at lege og eksperimentere.”

Læs mere om folkeskolerne i Kolding Kommune.