Page 9 - VI_BYGGER_MAGASIN_2023
P. 9

Et pulserende studiemiljø

                                   Kolding er en uddannelsesby, der trækker
                                   folk til fra et stort opland uden for kom-
                                   munen. Byen har et stort campusområde,
                                   der ligger lige i bymidten, hvor fire uddan-
                                   nelsesinstitutioner er placeret side om
                                   side: Syddansk Universitet, Designskolen
                                   Kolding, UC SYD og IBA. Campus Kolding
                                   er byens pulserende hjerte i dagtimerne,
                                   hvor alle de studerende strømmer til fra
                                   nær og fjern og sammen skaber et aktivt
                                   studiemiljø – og i kort afstand derfra ligger
                                   byens ungdomsuddannelser, som både
                                   tæller almene gymnasiale uddannelser
                                   og erhvervsuddannelser.
                                   ”Jeg har boet i Kolding hele mit liv, og
                                   jeg kunne ikke tænke mig at bo andre
                                   steder. Her har man alt, hvad man har
                                   brug for, og det hele ligger stort set lige
                                   om hjørnet, så man kan gå eller cykle
      Arbejdspladser til alle                 derhen. Men selv om vi har alt det, der
                                   hører en storby til, så bærer Kolding sta-
      Koldings uddannelsesinstitutioner har et ret unikt    digvæk præg af at være en lille by. Der er
      samarbejde med lokale virksomheder. De unge,       mange fællesskaber, f.eks. omkring kul-
      der kommer til Kolding for at læse, har altså virkelig  tur- og idrætslivet. Og hvis man vil, kan
      gode muligheder for at få relevante studiejobs og    man meget let komme med i sådan et.
      praktikpladser i studietiden, og har lige så mange    Det betyder også, at man på kort tid kan
      muligheder for at finde sig et godt job efter endt    lære rigtig mange mennesker at kende.
      uddannelse.                       Og det sjove er, at fordi byen alligevel ikke
                                   er større, så vil man tit møde de samme
      Der er virkeligt mange arbejdspladser i Kolding     mennesker i andre sammenhænge. På
      Kommune. Faktisk er der så mange, at der er over-    den måde er det trygt og nært at bo i
      skud af dem i forhold til, hvor mange mennesker     Kolding, for man får hurtigt fornemmel-
      i den arbejdsdygtige alder, der bor i kommunen.     sen af, at man kender hinanden. Det
      Der er altså i det hele taget og livet igennem      kræver selvfølgelig bare, at man selv
      mange muligheder for at finde drømmejobbet i      gør en indsats for det og engagerer sig i
      Kolding Kommune.                     noget, som man har lyst til.”

                                    – Borgmester Knud Erik Langhoff


                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14